Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Γ3

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.12)
Ιστορία (Αιθ.13) Μαθηματικά (Αιθ.14) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.13) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.12)
Πληροφορική – Τεχνολογία Καλλιτεχνικά Αγγλικά (Αιθ.1&2) Φυσική (Αιθ.5) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.13)
Μαθηματικά (Αιθ.14) Μαθηματικά (Αιθ.14) Κοινωνική &
Πολιτική
Αγωγή (Αιθ.11)
Θρησκευτικά (Αιθ.6) Ιστορία (Αιθ.13)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.13) Φυσική (Αιθ.5) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.12) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.13) Θρησκευτικά (Αιθ.4)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.9) Μουσική (Αιθ.9) Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.7) Μαθηματικά (Αιθ.14) Γυμναστική
Αγγλικά (Αιθ.1&2) Κοινωνική &
Πολιτική
Αγωγή (Αιθ.13)
Χημεία (Αιθ.5) Γυμναστική Project (Αιθ.13)
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.13) Γαλλικά (Αιθ.5)
– Γερμανικά (Αιθ.7)
Γαλλικά (Αιθ.2)
– Γερμανικά (Αιθ.9)
Project (Αιθ.13) Βιολογία(Αιθ.7)