Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Α4

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γυμναστική Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.2)
Πληροφορική
-Τεχνολογία (Αιθ.3)
Μουσική (Αιθ.9) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.10)
Μαθηματικά (Αιθ.7) Βιολογία (Αιθ.7) Φυσική (Αιθ.5) Ιστορία (Αιθ.1) Πληροφορική
-Τεχνολογία (Αιθ.3)
Θρησκευτικά (Αιθ.6) Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση (Βιβλ.)
Γερμανικά (Αιθ.12) Αγγλικά (Αιθ.1) Νεοελληνική
Λογοτεχνία (Αιθ.10)
Γεωγραφία (Αιθ.4) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.10)
Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση (Βιβλ.)
Project (Αιθ.9) Καλλιτεχνικά (Αιθ.7)
Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.8)
Γυμναστική Γεωγραφία (Αιθ.4) Μαθηματικά (Αιθ.7) Μαθηματικά (Αιθ.10)
Ιστορία (Βιβλ.) Αγγλικά (Αιθ.2) Μαθηματικά (Αιθ.14) Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.12)
Βιολογία (Αιθ.7)
Νεοελληνική
Λογοτεχνία (Αιθ.10)
Οικιακή
Οικονομία (Αιθ.12)
Θρησκευτικά (Αιθ.6) Οικιακή
Οικονομία (Αιθ.12)
Γερμαμικά (Αιθ.11)