Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Γ2

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Μαθηματικά (Αιθ.14) Φυσική (Αιθ.9) Αγγλικά (Αιθ.1&2) Αρχαία
Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.12)
Γυμναστική
Κοινωνική &
Πολιτική
Αγωγή (Αιθ.11)
Αρχαία
Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.12)
Μαθηματικά (Αιθ.14) Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση (Αιθ.12)
Αρχαία
Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.12)
Γαλλικά (Αιθ.16)
-Γερμανικά (Αιθ.11)
Καλλιτεχνικά Χημεία (Αιθ.5) Μαθηματικά (Αιθ.14) Θρησκευτικά (Αιθ.6)
Νεοελληνική
Λογοτεχνία (Αιθ.12)
Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.9)
Ιστορία (Αιθ.13) Γαλλικά (Αιθ.16)
-Γερμανικά (Αιθ.14)
Φυσική (Αιθ.5)
Ιστορία (Αιθ.13) Κοινωνική &
Πολιτική
Αγωγή (Αιθ.13)
Γυμναστική Βιολογία (Αιθ.1) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.12)
Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.4) Μουσική (Αιθ.9) Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση (Αιθ.12)
Project (Αιθ.13) Νεοελληνική
Λογοτεχνία (Αιθ.12)
Αγγλικά (Αιθ.1&2) Μαθηματικά (Αιθ.14) Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.4) Θρησκευτικά (Αιθ.6) Project (Αιθ.13)