Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Β5

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Μαθηματικά (Αιθ.7) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.6) Project Μαθηματικά (Αιθ.6)
Γλωσσική
Διδασκαλία (Βιβλ.)
Μαθηματικά (Αιθ.6)
Οικιακή
Οικονομία (Αιθ.12)
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Βιβλ.) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Βιβλ.)
Χημεία (Αιθ.5) Θρησκευτικά (Αιθ.6) Ιστορία (Αιθ.8) Ιστορία (Αιθ.8) Πληροφορική – Τεχνολογία
Αγγλικά (Αιθ.1&2) Γλωσσική
Διδασκαλία (Βιβλ.)
Αγγλικά (Αιθ.1&2) Γεωγραφία (Αιθ.4) Γυμναστική
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.12) Γεωγραφία (Αιθ.12) Μαθηματικά (Αιθ.14) Πληροφορική – Τεχνολογία Φυσική (Αιθ.5)
Φυσική (Αιθ.11) Γαλλικά (Αιθ.16)
– Γερμανικά (Αιθ.7)
Γαλλικά (Αιθ.16)
– Γερμανικά (Αιθ.2)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Βιβλ.) Βιολογία (Αιθ.5)
Γυμναστική Μουσική (Αιθ.9) Καλλιτεχνικά (Αιθ.10)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.10) Θρησκευτικά (Αιθ.6)