Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Β1

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Χημεία (Αιθ.5) Γερμανικά (Αιθ.11) Γεωγραφία (Αιθ.4) Μαθηματικά (Αιθ.7) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.11)
Μαθηματικά (Αιθ.6) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.1)
Καλλιτεχνικά (Αιθ.6) Ιστορία (Αιθ.8) Αγγλικά (Αιθ.1&2)
Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.3) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.1) Γυμναστική Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.9)  Φυσική (Αιθ.5)
Μουσική (Αιθ.9) Μαθηματικά (Αιθ.3) Οικιακή Οικονομία (Αιθ.11)  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.12)  Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.3)
Φυσική (Αιθ.5) Γυμναστική Θρησκευτικά (Αιθ.6) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.10)
 Γεωγραφία (Αιθ.4)
Ιστορία (Αιθ.8) Θρησκευτικά (Αιθ.6) Γερμανικά (Αιθ.11) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.10) Μαθηματικά (Αιθ.14)
Project Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.4) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.8)
Αγγλικά (Αιθ.1&2)
Βιολογία (Αιθ.5)