Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Α3

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.2)
Βιολογία (Αιθ.7) Νεοελληνική
Λογοτεχνία (Αιθ.10)
Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.11) Αγγλικά (Αιθ.1&2)
Γεωγραφία (Αιθ.4) Φυσική (Αιθ.4) Πληροφορική-Τεχνολογία (Αιθ.3) Νεοελληνική
Λογοτεχνία (Αιθ.10)
 Μαθηματικά (Αιθ.6)
Γυμναστική Μαθηματικά (Αιθ.8) Πληροφορική-Τεχνολογία (Αιθ.3) Βιολογία (Αιθ.4) Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.2)
Ιστορία (Βιβλ.) Γλωσσική Διδασκαλία (Αιθ.6) Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.8)
Μαθηματικά (Αιθ.7) Project
Οικιακή
Οικονομία (Αιθ.2)
Ιστορία (Αιθ.4) Γλωσσική Διδασκαλία (Αιθ.8) Θρησκευτικά (Αιθ.6) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.2)
Καλλιτεχνικά (Αιθ.14) Γυμναστική Οικιακή
Οικονομία (Αιθ.9)
Γεωγραφία (Αιθ.4) Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.11)
Θρησκευτικά (Αιθ.6) Αγγλικά (Αιθ.1&2) Μαθηματικά (Αιθ.14) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.12) Μουσική (Αιθ.9)