Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Β4

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.1)
Μαθηματικά (Αιθ.8) Μαθηματικά (Αιθ.7)  Μαθηματικά (Αιθ.8) Μαθηματικά (Αιθ.7)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.1) Γυμναστική Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.8) Πληροφορική – Τεχνολογία Βιολογία (Αιθ.5)
Αγγλικά (Αιθ.1) Γαλλικά (Αιθ.16)
-Γερμανικά (Αιθ.11)
Γλωσσική
Διδασκαλία (Βιβλ.)
Πληροφορική – Τεχνολογία Γεωγραφία (Αιθ.1)
Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (γ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.4)
Project  Χημεία (Αιθ.5) Μουσική (Αιθ.9)
Γυμναστική Θρησκευτικά (Αιθ.6) Καλλιτεχνικά (Αιθ.2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.12) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.1)
Φυσική (Αιθ.5) Ιστορία (Αιθ.8)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.1) Αγγλικά (Αιθ.1) Θρησκευτικά (Αιθ.6)
Γεωγραφία (Αιθ.12) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.8) Φυσική (Αιθ.5) Ιστορία (Αιθ.8) Οικιακή Οικονομία Θρησκευτικά (Αιθ.2)