Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Α5

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.8)
Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.10)
Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.8)
Βιολογία (Αιθ.4) Αγγλικά (Αιθ.1&2)
Μαθηματικά (Αιθ.14) Μαθηματικά (Αιθ.14) Γυμναστική  Ιστορία (Αιθ.7) Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.8)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.10) Project (Αιθ.2) Γεωγραφία (Αιθ.4) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.10)
Φυσική (Αιθ.14)
Οικιακή
Οικονομία (Αιθ.7)
Βιολογία (Αιθ.7) Μαθηματικά (Αιθ.14) Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση (Βιβλ.)
Ιστορία (Βιβλ.)
Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.3) Γερμανικά (Αιθ.11) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.10) Γεωγραφία (Αιθ.4) Μαθηματικά (Αιθ.14)
Θρησκευτικά (Αιθ.6) Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση (Βιβλ.)
Θρησκευτικά (Αιθ.6) Οικιακή
Οικονομία (Αιθ.9)
 Καλλιτεχνικά (Αιθ.10)
 Μουσική (Αιθ.9) Αγγλικά (Αιθ.1&2) Γερμανικά (Αιθ.11) Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.3) Γυμναστική