Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Α1

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.3) Μαθηματικά (Αιθ.6) Οικιακή Οικονομία (Αιθ.12) Θρησκευτικά (Αιθ.6) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.4)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.2) Γεωγραφία (Αιθ. 4) Μαθηματικά (Αιθ.2) Γλωσσική Διδασκαλία (Αιθ.4)
Μαθηματικά (Αιθ.7) Γυμναστική Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.10) Φυσική (Αιθ. 5) Βιολογία (Αιθ.7)
Γλωσσική Διδασκαλία (Αιθ.8) Αγγλικά (Αιθ.1&2) Μουσική (Αιθ.9) Αγγλικά (Αιθ.1&2) Μαθηματικά (Αιθ.14)
Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.10) Γλωσσική Διδασκαλία (Αιθ.8) Ιστορία (Αιθ.9) Γυμναστική Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.10)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.10) Οικιακή Οικονομία (Αιθ.12) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.8) Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.3) Ιστορία (Βιβλ.)
Βιολογία (Αιθ.4) Project Θρησκευτικά (Αιθ.7) Γεωγραφία (Αιθ.4) Καλλιτεχνικά (Αιθ.10)