Δραστηριότητες

Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται ποικίλλες δράσεις, προγράμματα και εκπαιδευτικές εκδρομές, που έχουν σκοπό τόσο να διευρύνουν τις γνώσεις των μαθητών, όσο και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την υπευθυνότητα και τη μεταξύ τους συνεργασία.