Προγράμματα

 

Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται ποικίλες δράσεις, προγράμματα και εκπαιδευτικές εκδρομές, που έχουν σκοπό τόσο να διευρύνουν τις γνώσεις των μαθητών, όσο και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την υπευθυνότητα και τη μεταξύ τους συνεργασία.

 

Προϊόντα αυτών των δράσεων είναι διάφορες εργασίες μαθητών, οι οποίοι, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, δημιουργούν αφίσες, έντυπα, γράφουν στίχους και μουσικά κομμάτια!