Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Γ5

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση (Βιβλ.)
Αρχαία
Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.10)
Κοινωνική &
Πολιτική
Αγωγή (Αιθ.11)
Πληροφορική – Τεχνολογία Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση (Βιβλ.)
Αρχαία
Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.10)
Φυσική (Αιθ.5) Μουσική (Αιθ.11) Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.11) Γυμναστική
Ιστορία (Βιβλ.) Χημεία (Αιθ.5) Αγγλικά (Αιθ.1&2) Αρχαία
Ελληνική
Γλώσσα (Βιβλ.)
Ιστορία (Βιβλ.)
Βιολογία (Αιθ.14) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.12)
Φυσική (Αιθ.5) Project Αγγλικά (Αιθ.1&2)
Project Καλλιτεχνικά (Αιθ.10) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.12)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.12) Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.9)
Μαθηματικά (Αιθ.7) Μαθηματικά (Αιθ.11) Θρησκευτικά (Αιθ. 7) Μαθηματικά (Αιθ.7) Θρησκευτικά (Αιθ. 8)
Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.11) Κοινωνική &
Πολιτική
Αγωγή (Αιθ.13)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.12) Γυμναστική Μαθηματικά (Αιθ.14)