Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Γ1

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.12) Αγγλικά (Αιθ.1&2) Βιολογία (Αιθ.5) Ιστορία (Αιθ.13)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.12) Φυσική (Αιθ.9) Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Αιθ.11) Ιστορία (Αιθ.13) Μαθηματικά (Αιθ.14)
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.12) Χημεία (Αιθ.5) Μαθηματικά (Αιθ.14) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.12) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.12)
Project (Αιθ.11) Γυμναστική Φυσική (Αιθ.4) Γυμναστική Θρησκευτικά (Αιθ.6)
Project (Αιθ.11) Μαθηματικά (Αιθ.14) Γλωσσική Διδασκαλία (Βιβλ.) Γλωσσική Διδασκαλία (Βιβλ.) Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Αιθ.11)
Μουσική (Αιθ.9) Καλλιτεχνικά (Αιθ.10) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Βιβλ.) Θρησκευτικά (Αιθ.6) Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.1)
Αγγλικά (Αιθ.1&2) Γαλλικά (Αιθ.5)-Γερμανικά (Αιθ.7) Γαλλικά (Αιθ.2)-Γερμανικά (Αιθ.9) Μαθηματικά (Αιθ.14) Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.1)