Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Α2

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.13)
Φυσική (Αιθ.4) Γυμναστική Μαθηματικά (Αιθ.2) Πληροφορική-Τεχνολογία (Αιθ.3)
Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.8)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.10) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.10) Βιολογία (Αιθ.4) Ιστορία (Αιθ.11)
Γεωγραφία (Αιθ.4) Βιολογία (Αιθ.7) Μαθηματικά (Αιθ.7) Γυμναστική Μουσική (Αιθ.9)
Πληροφορική-Τεχνολογία (Αιθ.3) Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.8)
 Θρησκευτικά (Αιθ.6) Θρησκευτικά (Αιθ.6) Οικιακή Οικονομία (Αιθ.8)
Μαθηματικά (Αιθ.7) Μαθηματικά (Αιθ.2) Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.11) Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.11) Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.8)
Οικιακή Οικονομία (Αιθ.12) Αγγλικά (Αιθ.1) Γλωσσική Διδασκαλία (Αιθ.13) Αγγλικά (Αιθ.2) Project
Καλλιτεχνικά (Αιθ.14) Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση
(Βιβλ.)
Ιστορία (Αιθ.1) Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση
(Βιβλ.)
Γεωγραφία (Αιθ.4)