Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Β2

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γεωγραφία (Αιθ.4) Μαθηματικά (Αιθ.14) Γλωσσική
Διδασκαλία (Βιβλ.)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Βιβλ.) Ιστορία (Αιθ.8)
Χημεία (Αιθ.5) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Βιβλ.)
Γλωσσική
Διδασκαλία (Βιβλ.)
Μουσική (Αιθ.9) Φυσική (Αιθ.7)
Αγγλικά (Αιθ.2) Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.3) Καλλιτεχνικά (Αιθ.6) Αγγλικά (Αιθ.2) Γεωγραφία (Αιθ.4)
Θρησκευτικά (Αιθ.6) Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.11) Μαθηματικά (Αιθ.10) Ιστορία (Αιθ.8)
Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.11)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (Βιβλ.) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Βιβλ.) Project Βιολογία (Αιθ.2) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Βιβλ.)
Γυμναστική Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.3) Γυμναστική Φυσική (Αιθ.5) Οικιακή Οικονομία (Αιθ.2)
Μαθηματικά (Αιθ.7) Θρησκευτικά (Αιθ.6) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Βιβλ.)
Μαθηματικά (Αιθ.7) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.12)