Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Β3

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Μαθηματικά (Αιθ.6) Γυμναστική Μουσική (Αιθ.9) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.1) Φυσική (Αιθ. 5)
Project Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.3)
Μαθηματικά (Αιθ.7) Θρσκευτικά (Αιθ.6) Αγγλικά (Αιθ.1&2)
Ιστορία (Αιθ. 8) Γεωγραφία (Αιθ.4)
Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Αιθ.9) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.9) Μαθηματικά Αγγλικά (Αιθ.11)
Χημεία (Αιθ. 5) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.14) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.1)
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ.10) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ.12)
Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ. 1)
Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.3) Οικιακή Οικονομία (Αιθ.9) Βιολογία (Αιθ.5) Θρσκευτικά (Αιθ.6)
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση (Αιθ. 13) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αιθ. 4) Καλλιτεχνικά (Αιθ.10) Ιστορία (Αιθ.8)
Γεωγραφία (Αιθ.4)
Φυσική (Αιθ. 5) Μαθηματικά (Αιθ.11) Γυμναστική Αγγλικά (Αιθ.1&2) Γαλλικά (Αιθ.16) – Γερμανικά (Βιβλ.)