Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Τμήμα Γ4

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Κοινωνική &
Πολιτική
Αγωγή (Αιθ.11)
Φυσική (Αιθ.5) Χημεία (Αιθ.5) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.10) Μαθηματικά (Αιθ.14)
Αρχαία
Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.13)
Ιστορία (Αιθ.13) Αγγλικά (Αιθ.1&2) Γαλλικά (Αιθ.16)
-Γερμανικά (Αιθ.11)
Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση (Αιθ.10)
Γυμναστική Κοινωνική &
Πολιτική
Αγωγή (Αιθ.13)
Ιστορία (Αιθ.13) Project (Αιθ.11) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.8)
Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από
μετάφραση (Αιθ.10)
Αρχαία
Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.13)
Πληροφορική – Τεχνολογία (Αιθ.7) Project (Αιθ.11) Νεοελληνική Λογοτεχνία (Αιθ.10)
Μαθηματικά (Αιθ.14) Γλωσσική
Διδασκαλία (Αιθ.8)
Θρησκευτικά (Αιθ.5) Γυμναστική Βιολογία (Αιθ.7)
Αγγλικά (Αιθ.1&2) Μαθηματικά (Αιθ.14) Πληροφορική – Τεχνολογία Μαθηματικά (Αιθ.14) Μουσική (Αιθ.9)
Γαλλικά (Αιθ.16)
-Γερμανικά (Αιθ.11)
Καλλιτεχνικά (Αιθ.10) Αρχαία
Ελληνική
Γλώσσα (Αιθ.13)
Φυσική (Αιθ.5) Θρησκευτικά (Αιθ.8)