Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

Μετά από συνεδρίαση των μελών αποφασίστηκε να συγκροτηθεί το νέο σώμα του Δ.Σ με την κάτωθι σύσταση:
Τακτικά Μέλη

  1. Πρόεδρος: Πούλιος Πολυχρόνης, τηλ. 6977076154 xronis73@gmail.com
  2. Αντιπρόεδρος: Δαρβούδη Αθανασία, τηλ 6972703406 athadarvoudi@yahoo.gr
  3. Γενικός Γραμματέας: Ηλιακοπούλου Αικατερίνη, τηλ.6947377811 k.iliakopoulou@gmail.com
  4. Ταμίας: Αγγελίδου Ηλιάνα, τηλ. 6945467016 iliana_angelidou@yahoo.gr
  5. Ειδικός Γραμματέας: Γραμματικού Βικτωρία, τηλ.6974076659 gravic76@yahoo.gr
  6. Μέλος: Κόφφα Μάρτζυ, τηλ. 6976681720 mkoffa@mbg.duth.gr
  7. Μέλος: Βαλτατζής Πολυχρόνης, τηλ. 6937458436 polixronisvaltatzis@gmail.com