Λειτουργία σχολείου

Όσον αφορά τη λειτουργία του Σχολείου μας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 137003/Δ1/25-08-2016, ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Απαγορεύεται στους μαθητές η κατοχή και η χρήση κινητών εντός του σχολικού χώρου. Η επικοινωνία τους μαζί σας κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (εφόσον παραστεί ανάγκη), μπορεί να γίνει από το τηλέφωνο του σχολείου.

Β. Απαγορεύεται στους μαθητές η κατοχή και η χρήση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου  (π.χ. tablet) εντός του σχολικού χώρου.

Γ. Για την ασφαλή παραμονή των μαθητών στο κτήριο και στον αύλειο χώρο του σχολείου οι πόρτες εισόδου – εξόδου παραμένουν κλειστές σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του (Υ.Α. με αρ. πρωτ. 2368/Γ2/9-1-07).

Αυτό γίνεται για να αποτρέπεται η αναίτια έξοδος των μαθητών από τον αύλειο χώρο του σχολείο (δηλαδή χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Δ/νση του σχολείου).