Αποτελέσματα έρευνας για την επικοινωνία εκπαιδευτικών
και γονέων-κηδεμόνων στο 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας διενεργήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σχετικά με την επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων-κηδεμόνων. Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο προέκυψαν τα εξής σημαντικά συμπεράσματα που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν την προσεχή σχολική χρονιά για τη βελτίωση της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων- κηδεμόνων: 

α)  Οι περισσότεροι (73,9%) προτιμούν τη δια-ζώσης επικοινωνία. Στη συνέχεια έρχονται email (11,9%), τηλέφωνο(9%) και τέλος webex(5,2%). β) Μεγάλο ποσοστό γονέων-κηδεμόνων (71,4%) επικαλέστηκε φόρτο εργασίας ως βασικό λόγο που δεν επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς. γ) Το 90% των γονέων δήλωσε ικανοποιημένο από τις πληροφορίες των διδασκόντων για το παιδί τους.

Η υπεύθυνη ομάδα:
Μόκαλη Μενεξιά
Βοϊβοντούδη Δήμητρα
Μαρουλίδου Κωνσταντίνα
Αραμπατζής Μάκης

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα όλων των ερωτήσεων στο παρακάτω έγγραφο:

Αποτελέσματα έρευνας για την επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων-κηδεμόνων