«Ένα για όλους και όλοι για το ένα»

Στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος Erasmus+ πραγματοποιήθηκε μια δραστηριότητα με στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την επίδραση των ανθρώπινων δράσεων στον υδροβιότοπο του Δέλτα του Έβρου. Η δραστηριότητα οργανώθηκε με βάση το εξής σενάριο. Σε ένα μεγάλο χαρτόνι σχεδιάσαμε  ένα κομμάτι του ποταμού Έβρου κοντά στο Δέλτα που σχηματίζεται και χωρίσαμε τη γύρω περιοχή σε οικόπεδα. Θεωρήσαμε ότι ο κάθε μαθητής της ομάδας μας κληρονόμησε ένα από αυτά τα οικόπεδα, καθώς και ένα εκατομμύριο ευρώ. Κλήθηκε, λοιπόν, να σκεφτεί μια επιχειρηματική δράση, ώστε να αξιοποιήσει την κληρονομιά του και να βρει εικόνες ή φωτογραφίες για την οικονομική δραστηριότητα που θα υλοποιήσει. 

Στην επόμενη συνάντησή μας οι μαθητές παρουσίασαν τις επιλογές τους, δηλ. πώς αξιοποίησαν τη γη και πώς χρησιμοποίησαν το νερό του ποταμού, τοποθετώντας ταυτόχρονα τις σχετικές εικόνες στη μακέτα που είχαμε δημιουργήσει.  Συζητώντας την κάθε επιχειρηματική πρόταση προσδιορίζαμε και τη ρύπανση που θα προκαλούσε αυτή στο ποτάμι και στον περιβάλλοντα χώρο και τοποθετούσαμε μέσα στο ποτάμι ένα αντικείμενο (π.χ. μολύβι, συνδετήρας, πινέζα) που αντιπροσώπευε τη ρύπανση αυτή. Στη συνέχεια οι μαθητές μετέφεραν τα αντικείμενα που αντιπροσώπευαν τη ρύπανση προς την κατεύθυνση που κυλά το ποτάμι.

Ακολούθησε προβληματισμός και συζήτηση για την ανάπτυξη και τη ρύπανση.  Πώς ένιωσαν οι μαθητές που βρίσκονταν χαμηλότερα στο ποτάμι;  Η ρύπανση επηρέασε τα δικά τους σχέδια για αξιοποίηση;  Έχει ο καθένας το δικαίωμα να αναπτύξει όπως θέλει τη γη του ή περιορίζεται από αυτούς που βρίσκονται πιο κάτω στο ποτάμι;

Έτσι, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα επηρεάζει ή και εμποδίζει τις δραστηριότητες των άλλων,  ιδιαίτερα αυτές που λαμβάνουν χώρα κοντά στις εκβολές του ποταμού.  Μερικές φορές το κέρδος από μια δραστηριότητα είναι μικρότερο από τη ζημιά που προκαλεί σε μια άλλη. Η ρύπανση δε του ποταμού επηρεάζει τους ζωντανούς οργανισμούς που κατοικούν στο Δέλτα, που με τη σειρά τους αποτελούν τροφή για τα πτηνά τα οποία βρίσκουν εκεί καταφύγιο.  Έτσι διαταράσσεται η τροφική αλυσίδα και γενικότερα η ισορροπία του οικοσυστήματος της περιοχής.

Μαριλένα Τσάτσου  Γ4
Πασχάλης Λιγούδης Γ2