Στο ποδήλατο λέμε… ΝΑΙ !!!

Κατά το σχολικό έτος 2017-18, η ομάδα Erasmus+ της Α’ τάξης ασχολήθηκε με το ποδήλατο στην καθημερινή μας ζωή. Αφού χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες συζήτησαν για:

1. Τα οφέλη του ποδήλατου στην καθημερινή ζωή.
2. Τον εξοπλισμό και το κόστος του ποδηλάτου.
3. Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι μαθητές, στηριζόμενοι σε όσα έμαθαν, δημιούργησαν αφίσες. Από τα κοινά στοιχεία των αφισών τους, προέκυψε μια τελική σύνθεση που θα δούμε στους τοίχους του σχολείου.  Στέλιος Χατζησωτηρίου Α3