Προϊόντα του προγράμματος

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «A BET FOR A G.E.T.» οι διάφορες ομάδες ερεύνησαν, εργάσθηκαν, συνέθεσαν εργασίες και παρήγαγαν προϊόντα, με κυριότερα:

  • Τα ενημερωτικά φυλλάδια
  • Ένα πολύγλωσσο λεξικό περιβαλλοντικών όρων στις γλώσσες όλων των χωρών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

A Bet for a Get – Lexicon

  • Ένα κόμικ εμπνευσμένο από το βιβλίο του Ι. Βερν «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες».  Εξ ου και ο τίτλος του Προγράμματος.  Το κόμικ περιλαμβάνει εννέα κεφάλαια. Το καθένα αντιστοιχεί σε μία πόλη του Προγράμματος στην οποία εξελίσσεται μια «ιστορία» σχετική με την  πολιτισμική της  παράδοση.
κομικσ
Introduction chapter 5
chapter 1 chapter 6
chapter 2 chapter 7
chapter 3 chapter 8
chapter 4
  •  Και τέλος, μια μακέτα που περιλαμβάνει τις τελικές μας επιλογές προσαρμοσμένες στο φυσικό περιβάλλον της κάθε πόλης.

Τελική μακέτα πράσινης πόλης ? 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης