Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius 2011-2013

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Τη διετία 2011-2013 το σχολείο μας συνεργάσθηκε με οκτώ σχολεία από οκτώ ευρωπαϊκές πόλεις σε ένα Πρόγραμμα με θέμα:

«Ο γύρος της Ευρώπης σε 80 μέρες. Ένα στοίχημα για μια πιο πράσινη ευρωπαϊκή πόλη.»

Οι μαθητές κάθε σχολείου είχαν ως αποστολή να ερευνήσουν τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή τους σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η ανακύκλωση, οι μορφές ενέργειας, οι μεταφορές, η διατροφή, η κατασκευή μη ενεργοβόρων κτηρίων κ.ά., και να προτείνουν τρόπους βελτίωσής τους, έστω και ιδεατούς.

Στις διεθνείς συναντήσεις μας κάθε σχολείο παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Κατόπιν μικτές ομάδες εργασίας μαθητών από όλες τις χώρες επέλεξαν τις καλύτερες, κατά τη γνώμη τους, πρακτικές και προτάσεις για κάθε θέμα, έτσι ώστε να συνθέσουν στο τέλος την εικόνα μιας πιο Πράσινης Ευρωπαϊκής Πόλης.
Οι τελικές τους επιλογές εκφράστηκαν σε πολλά πνευματικά ή τεχνικά «προϊόντα».

Για την υλοποίηση του Προγράμματος στο δικό μας σχολείο συνεργάσθηκαν 15 καθηγητές και 100 περίπου μαθητές και πραγματοποιήθηκαν 52 μετακινήσεις: 17 καθηγητές και 26 μαθητές ταξίδεψαν σε 7 ευρωπαϊκές χώρες.

Τα οφέλη πολλαπλά, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, να διδαχθούν έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας και να συνεργασθούν με Ευρωπαίους νέους της ηλικίας τους, να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά των συνεργαζόμενων χωρών και να δημιουργήσουν φιλίες. Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις βελτίωσαν τη γλωσσομάθειά τους και, το κυριότερο, συνειδητοποίησαν, όπως οι ίδιοι ομολόγησαν, ότι τα μόνα σύνορα ανάμεσα στους ανθρώπους είναι τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις.

Οι καθηγητές γνώρισαν με βιωματικό τρόπο τα ξένα εκπαιδευτικά συστήματα, συνεργάσθηκαν με συναδέλφους εκπαιδευτικούς και δημιούργησαν φιλίες, οι οποίες θα έχουν, όπως πιστεύουμε, συνέχεια και διάρκεια και θα οδηγήσουν σε νέες συνεργασίες.

Επίσημος ιστοχώρος προγράμματος: «A BET FOR A G.E.T»