Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
«Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων-Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς (2021-22) εκπονήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δημιουργηθούν οι συνειδητοί κληρονόμοι της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που θα προστατεύσουν τα μνημεία και θα αγωνισθούν για τη διάσωσή τους, για να συνεχίσουν αυτά να μας διδάσκουν στο διηνεκές.

Στη συγκεκριμένη δράση συμμετείχαν μαθητές από το τμήμα Α΄2 του σχολείου μας και το πρόγραμμα εκπονήθηκε από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο. Tο θέατρο που υιοθετήθηκε ήταν το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας. Πέρα από τις εργασίες, οι μαθητές /-τριες συμμετείχαν σε εργαστήρια. Επίσης, στο τέλος της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε μία εκπαιδευτική επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρος της Αρχαίας Ζώνης και  ακολούθησε ξενάγηση από ομάδα μαθητριών στο θέατρο της Μαρώνειας.

Το τελικό προϊόν του προγράμματος περιλαμβάνει ένα video από την επίσκεψη – ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους που προαναφέρθηκαν, καθώς και ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που φιλοξενείται στην πλατφόρμα schoolpress του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Και οι δύο εργασίες μας βρίσκονται αναρτημένες στη σελίδα του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» GENERATION D” – όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στον σχετικό ιστότοπο.

Η συντονίστρια του προγράμματος
Σιδηρά Μαρία
Οι συμμετέχοντες καθηγητές
Αγιαννιτόπουλος Αλέξιος
Κλημαντάκη Αικατερίνη