Αποτελέσματα έρευνας για τις σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών
στο 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

Ολοκληρώθηκε η εσωτερική έρευνα του Γυμνασίου μας για την ανίχνευση των «δυσκολιών» επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της σχολικής μας κοινότητας και την καταγραφή της αντιληπτής (από τους μαθητές) ποιότητας της σχέσης τους με τους εκπαιδευτικούς. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας, μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση αυτών και οι προτάσεις της μαθητικής κοινότητας για τη βελτίωση των παιδαγωγικών σχέσεων παρουσιάζονται στο ακόλουθο αρχείο. Καλή ανάγνωση!

Αποτελέσματα έρευνας για τις σχέσεις μαθητών – εκπαιδευτικών