Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+

Φέτος το σχολείο μας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, Δράση ΚΑ2, Συνεργασία μεταξύ σχολείων της Ε.Ε. για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, με τίτλο «Jardin pédagogique/Gaspillage alimentaire». Πρόκειται για μια συνεργασία με το σχολείο «Lycée professionnel et technologique les Rosiers» του Rosiers της Γαλλίας, το σχολείο «Lascola Gimnaziala Ticleni» του Ticleni Ρουμανίας και το «Scuola Gimnaziala Giurgiu» του Giurgiu της Ρουμανίας. Η γλώσσα του προγράμματος είναι η γαλλική και το πρόγραμμα θα εκπονηθεί κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη, 2020-2021 και 2021-2022, με τους παρακάτω στόχους: 

  •  Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και υιοθέτηση οικολογικών συμπεριφορών με έμφαση στον περιορισμό της διατροφικής σπατάλης.
  • Βιωματική επαφή των μαθητών με τον κύκλο της τροφής (μέσα από τη δημιουργία του παιδαγωγικού κήπου).
  • Γνωριμία των μαθητών με επαγγέλματα που σχετίζονται με την παραγωγή της τροφής, με στόχο τον προσανατολισμό τους σε βιώσιμα επαγγέλματα.
  • Μελέτη της μεσογειακής διατροφής: Πώς αυτή συνδέεται με την καλή υγεία μας αλλά και με την οικονομία της χώρας μας.
  • Γνωριμία, γόνιμη συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ μαθητών και καθηγητών των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
  • Δημιουργία ισχυρών κινήτρων στους μαθητές για μάθηση και εργασία.
  • Αναβάθμιση της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στο σχολείο, δεδομένου ότι οι μαθητές θα καλούνται όχι μόνο να επικοινωνούν προφορικά, αλλά και να παράγουν γραπτό λόγο για τις ανάγκες του προγράμματος και των διεθνών συναντήσεων.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στις συναντήσεις της ομάδας ERASMUS+ που θα δημιουργηθεί θα εφαρμόζονται όλα τα υγειονομικά μέτρα κατά της πανδημίας, όπως αυτά ορίζονται από τους ειδικούς, άλλωστε αρκετές από τις δράσεις του προγράμματος προβλέπεται να υλοποιούνται και εξ αποστάσεως. Όσον αφορά τις διεθνικές συναντήσεις του προγράμματος, αυτές θα πραγματοποιηθούν μόνο εάν αυτό είναι εφικτό. Διαφορετικά θα γίνουν εικονικά ή θα μετατεθούν στο μέλλον.

Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να συμμετάσχει στο παραπάνω πρόγραμμα, σας παρακαλούμε να δηλώσετε ενδιαφέρον στον παρακάτω σύνδεσμο:

Φόρμα εισαγωγής στοιχείων επικοινωνίας

Μετά την εγγραφή σας, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση για το πρόγραμμα, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και για την οποία θα λάβετε πρόσκληση.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Προγράμματος