Άσκηση αντισεισμικής προστασίας στο Σχολείο μας

Στις 30 Ιανουαρίου 2020 έγινε στο 2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης η προβλεπόμενη από την Πολιτεία υποχρεωτική ετήσια άσκηση αντισεισμικής προστασίας. Οι μαθητές ενημερώθηκαν  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου γενικά για τους σεισμούς,  τους τρόπους προστασίας από αυτούς ή το ειδικό σχέδιο εκκένωσης του σχολικού κτηρίου μας σε περίπτωση σεισμικής δράσης. Η ενημέρωση και η επιμέλεια του οπτικοακουστικού υλικού που παρουσιάστηκε στους μαθητές έγινε από τον καθηγητή κ. Αλέξιο Αγιαννιτόπουλο.  Ακολούθησε  άσκηση προσομοίωσης  για την εκκένωση του κτηρίου και ο σχετικός χρόνος ήταν, πράγματι, σύντομος (σ.σ. 3.47’), όπως άλλωστε επιβάλλεται σε τέτοιες συνθήκες.  Οι μαθητές τήρησαν με συνέπεια τους κανόνες εκκένωσης και πραγμάτωσαν τους στόχους της άσκησης.