Επίσκεψη στα ΕΠΑΛ

Την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 οι μαθητές της Γ’ τάξης μαζί με ορισμένους καθηγητές και την υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕΣΥΠ (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού), κ. Μοσχοβία Λαμπρακάκη, επισκεφθήκαμε τα δυο επαγγελματικά Λύκεια της πόλης μας στα πλαίσια του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.). Σκοπός αυτής της επίσκεψης ήταν η πλήρης και άμεση ενημέρωσή μας σχετικά με τα θέματα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συνέχισης των σπουδών μας στο Λύκειο.


Στα σχολεία είχαμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε από τους καθηγητές των ΕΠΑΛ για τη φύση και τη σημασία των μαθημάτων ή των γνώσεων που παρέχονται σε αυτά τα Λύκεια, να παρατηρήσουμε τις κτηριακές υποδομές και τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ για εξάσκηση και προσομοιωτική μάθηση και να δούμε πώς εξελίσσεται στην πράξη η εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο. Επίσης, ήταν μια καλή ευκαιρία για εμάς τους τελειόφοιτους του Γυμνασίου να σκεφτούμε σχετικά με τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε άμεσα όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών μας στο Λύκειο.

Αναλυτικότερα, στο 1ο ΕΠΑΛ οι διδάσκοντες μάς ξενάγησαν στο σχολείο και κυρίως στα εργαστήρια, που είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία, απαραίτητα για την εξοικείωση των μαθητών με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους. Σε αυτό το Επαγγελματικό Λύκειο υπάρχουν οι τομείς Πληροφορικής, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής-Αυτοματισμού, Δομικών Έργων, καθώς και ο τομέας Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων.

Στο 2ο ΕΠΑΛ, μαθητές ανέλαβαν να μας ξεναγήσουν στο σχολείο τους δίνοντάς μας, εκτός από γενικές πληροφορίες, και άλλες ειδικότερες για το καθημερινό τους πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, στο 2ο ΕΠΑΛ λειτουργούν οι τομείς της Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομίας, Γεωπονίας-Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, καθώς και ο τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (με υποκατηγορίες ειδικοτήτων ο κάθε τομέας).
Η ξενάγηση αυτή ήταν πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική, αφού απαντήθηκαν ερωτήματα και τώρα θα πάρουμε πιο εύκολα τις αποφάσεις μας σε επίπεδο σχολικών σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού. Γι’ αυτό, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές και τους μαθητές των δυο σχολείων για την ενημέρωση που μας προσέφεραν!!!

Μάρω Πατλάκα, μέλος της Δημοσιογραφικής Ομάδας