“Ταξιδεύοντας με τον Οδυσσέα στη Μαρώνεια” (15/12/2202 – Τμήμα Β2)

Μπορούμε να πούμε ότι η βιωματική μάθηση, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, είναι ικανή να οδηγήσει στην πραγματική γνώση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών. Μέσα, λοιπόν, από την προσωπική εμπειρία, οι μαθητές μας αποκτούν γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στην καθημερινή τους ζωή. Η προσωπική παρατήρηση είναι εκείνη που θα τους προσφέρει το κίνητρο να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν μια διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας, η οποία απέχει από τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση, δίνοντας μεγαλύτερη «βαρύτητα» και ελευθερία στον ίδιο τον μαθητή (μαθητοκεντρική προσέγγιση). Ο εκπαιδευτικός,  μέσα σε αυτήν την καινοτόμο διδακτική στρατηγική,  κατέχει τον ρόλο του «συμβουλάτορα» και του οργανωτή της δράσης. 

Στόχοι του εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ταξιδεύοντας με τον Οδυσσέα στη Μαρώνεια», αλλά και της επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε – στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος- από το τμήμα Β2 στην περιοχή της Μαρώνειας στις 15 Δεκεμβρίου, είναι:

  • να κατανοήσουν οι μαθητές τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορούν να παίξουν τα περιπατητικά μονοπάτια στην ανάπτυξη της ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και να εκτιμήσουν τις πολλαπλές αξίες των περιπατητικών μονοπατιών στην ανάδειξη της ανεκτίμητης ομορφιάς του φυσικού περιβάλλοντος,
  • να γνωρίσουν τη γυμναστική, τα μαθηματικά, την ιστορία, τη γεωγραφία, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα και την πολυπολιτισμική φυσιογνωμία της περιοχής,
  • να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η χρήση πυξίδας ή χάρτη για τον προσανατολισμό τους και να μυηθούν στις βασικές αρχές της ασφαλούς πεζοπορίας και ορειβασίας.

Πρακτικοί στόχοι του εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:

  • Τα παιχνίδια γνωριμίας – Εισαγωγική ενημέρωση στη θεματική του Προγράμματος – Χωρισμός ομάδων εργασίας και προετοιμασία για τις δράσεις.
  • Οι δραστηριότητες πεδίου στον παραδοσιακό οικισμό της Μαρώνειας (orienteering).

Επόμενος στόχος μας θα είναι η πεζοπορία 5 km, περίπου, πάνω στα χνάρια του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε6.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Καραμιχάλη Βαρβάρα, Αγιαννιτόπουλος Αλέξιος