Το ποδήλατο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β’ τάξη

Κατά τη διδασκαλία της 7ης ενότητας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, με τίτλο «Προβλήματα της καθημερινής ζωής», οργανώθηκε στα τμήματα Β3 και Β5 ένα τετράωρο project, με θέμα το ποδήλατο και τα ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση του. Σε ένα από τα εισαγωγικά κείμενα της ενότητας θίγεται το μεγάλο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας. Επίσης στο βιβλίο των γλωσσικών ασκήσεων του μαθητή βρίσκουμε και ένα απόσπασμα από εικονογραφημένο ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο απευθύνεται στους νέους ποδηλάτες δίνοντάς τους συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν.

Οργανώθηκε λοιπόν ένα σχέδιο διδασκαλίας με θέμα τα ήπια μέσα μετακίνησης και ειδικότερα το ποδήλατο, καθώς και τη θέση που έχει η χρήση του μέσου αυτού στη δική μας πόλη, ώστε να συνδεθεί η διδασκαλία μας με το θέμα του προγράμματος Erasmus +, “Veni, vidi…bicι !”.

Ο γλωσσικός στόχος της διδασκαλίας ήταν να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τον λόγο, γραπτό ή προφορικό, που αναφέρεται στην αξία της χρήσης του ποδηλάτου και να προβληματιστούν γύρω από τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται (πρόκειται κυρίως για πολυτροπικά κείμενα), προκειμένου να μεταδώσει τα μηνύματά του ο συγγραφέας.

Επίσης να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία των ήπιων μέσων μετακίνησης, τις ανάγκες και τις δυσκολίες που συνδέονται με τη χρήση τους (προϋποθέσεις για τη χρήση και τρόπος μετακίνησης) και να αντιληφθούν πόσο ζωτική είναι για το περιβάλλον η υιοθέτηση τέτοιων στάσεων από τους πολίτες. Απώτερος στόχος είναι η καλλιέργεια στους μαθητές υπεύθυνης στάσης απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική και ερευνητική, καθώς οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν υλικό μέσα στο Διαδίκτυο και να δημιουργήσουν συνεργαζόμενοι τα προϊόντα που τους ζητήθηκαν .


Περιγραφή του project: Οι μαθητές του κάθε τμήματος χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των πέντε ή έξι μαθητών η καθεμιά και ορίστηκε ένας συγκεκριμένος ρόλος για κάθε μαθητή στα πλαίσια της ομάδας. (Συντονιστής της συζήτησης, γραμματέας/καταγραφέας των πρακτικών της συζήτησης, παρουσιαστής του τελικού αποτελέσματος στις άλλες ομάδες, φωτογράφος ή υπεύθυνος για την επιλογή των εικόνων, χειριστής του ΗΥ, γενικοί βοηθοί).

Κατά την πρώτη ώρα δόθηκε η αφόρμηση για το θέμα μέσα από την ανάγνωση του εισαγωγικού κειμένου της ενότητας, με τίτλο «Πρωταθλητές στα ατυχήματα». Στη συνέχεια προβλήθηκε το βίντεο  και το απόσπασμα από συνέντευξη που παραχώρησε μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης σε τοπικό κανάλι με θέμα τη στάση των αρχών της πόλης απέναντι στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ποδηλάτες κατά τη μετακίνησή τους μέσα σ’ αυτήν. Ακολούθησε συζήτηση για το περιεχόμενο και το νόημα των κειμένων καθώς και για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση των μηνυμάτων των πολυτροπικών κειμένων.

Την επόμενη ώρα μοιράστηκαν στις ομάδες τα φύλλα εργασίας και οι μαθητές επεξεργάστηκαν τα θέματά τους και την τελική τους εργασία σε όλη τη διάρκεια του επόμενου δίωρου. Είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο Διαδίκτυο και να συζητήσουν το ύφος και το περιεχόμενο της τελικής τους εργασίας.

Την τέταρτη ώρα, οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους και απάντησαν στις ερωτήσεις των συμμαθητών τους.

Μια αξιολόγηση του σχεδίου διδασκαλίας:

  • Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα και σε όσα οι ίδιοι οι μαθητές δήλωσαν, επισημάνθηκαν από τις διδάσκουσες τα παρακάτω:
    Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να αντιληφθούν μόνο μέσα από τη δική τους αναζήτηση την έννοια των ήπιων μέσων μετακίνησης και κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν πρόσθετες πληροφορίες με κείμενο που συντάχτηκε από τις καθηγήτριες. Γενικότερα οι μαθητές της Α ομάδας, που δεν είναι ακόμη αρκετά εξασκημένοι στη σύνταξη πληροφοριακών και αποδεικτικών κειμένων, δυσκολεύτηκαν αρκετά.
  • Θα μπορούσαν να παρουσιαστούν και άλλα διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου, προερχόμενα από άλλες χώρες, και να γίνει σύγκριση μεταξύ τους και με την ελληνική διαφήμιση. (Οι μαθητές εντόπισαν πως στο βίντεο της διαφήμισης οι ποδηλάτες δε φορούν κράνος, κάτι πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα.) Υποστηρίχτηκε επίσης πως έπρεπε να συζητηθεί περισσότερο το θέμα των εικόνων και της συγγραφής του σεναρίου της διαφήμισης.

Συμπερασματικά, το project κρίθηκε από τις διδάσκουσες ως μια καλή βάση για περαιτέρω επεξεργασία και εμβάθυνση, με την προϋπόθεση βέβαια να δοθεί στη δράση περισσότερος χρόνος, περίπου έξι διδακτικές ώρες.
Παραθέτουμε παρακάτω κάποιες από τις μαθητικές εργασίες.

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες
Ρόγκα Αγλαΐα και Πατρικίου Κατερίνα