«Γνωρίζοντας πόλεις της Ευρώπης»

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας μαθητές και μαθήτριες της Β τάξης μας ξεναγούν σε κάποιες πόλεις της Ευρώπης. Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Σοφιανού