«Διάλογος» στην τέχνη»
Μια διαθεματική προσέγγιση της Λογοτεχνίας μέσα από την τέχνη

Ενδεικτικές εργασίες μαθητών και μαθητριών της Γ΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης του «Ερωτόκριτου» του Β. Κορνάρου και του ποιήματος «Όσο μπορείς» του Κ. Π. Καβάφη.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αγνή Λ. Καραγιάννη, Φιλόλογος