ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-Twinning : «Students Without Borders»

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μαθητών του τμήματος Α5. Σκοπός του ήταν η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στους μαθητές από διάφορα κράτη σε σχέση με πολιτιστικά, ιστορικά, γεωγραφικά στοιχεία και θέματα της καθημερινής ζωής, ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν η Ελλάδα, η Τουρκία, η Γερμανία, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Ισλανδία και η Λετονία.

Στα πλαίσια αυτού του έργου τα παιδιά επικοινώνησαν με μαθητές από τις συμμετέχουσες χώρες μέσω video conference και chatting. Δημιούργησαν έργα σε μορφή Vicki, power point, padlet, videos παρουσιάζοντας το σχολείο τους, την πόλη τους, τα αξιοθέατα της περιοχής, καθώς και τις διάφορες δραστηριότητές τους, όπως την εκδρομή τους στον βιότοπο της λίμνης Κερκίνης (Σερρών).

Το αποτέλεσμα αυτού του έργου είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών και η ευκαιρία να επικοινωνήσουν στα αγγλικά με παιδιά άλλων χωρών της ίδιας περίπου ηλικίας, κάνοντας έτσι την καλύτερη εξάσκηση στην ξένη γλώσσα. Παράλληλα μέσω του Προγράμματος οι μαθητές διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες, ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν χάρη στην καινοτόμο αυτή επικοινωνία και δράση.

Υπεύθυνοι καθηγητές:

Χατζηκωνσταντίνου Σοφία
Καλλίθρακα-Κόντου Μαρία
Αγιαννιτόπουλος Αλέξης