Ενημέρωση κηδεμόνων

Σχολικό έτος 2019-2020

Ως ημέρα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων ορίζεται η Δευτέρα. Οι καθηγητές/καθηγήτριες του σχολείου δέχονται τους γονείς/κηδεμόνες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

 

ωρα ΔΕΥΤΕΡΑ
1η ώρα: 8.45 – 9.05 Λουκά Β.
2η ώρα: 9.15 – 10.00 Βασιλειάδης Στ.
3η ώρα: 10.10 –10.55 Χατζηφιλιππίδης Β., Βοϊβοντούδη Δ., Ρόγκα Α., Καραγεωργίου Α., Χριστοδούλου Λ, Πατρικίου Αικ., Δαστερίδης Β., Μάργου Π., Κανταρίδης Ν., Σοφιανού Μ. και  Κεΐσογλου Γ.
4η ώρα: 11.05 –11.45 Μαρκέτου Ελ., Κουτρούλα Ελ., Ευαγγελοπούλου Ελ., Μόκαλη Μ., Γκαμψάλα Χρ., Σταυρίδης Γ., Παπαγεωργίου Μ.,  Καραμιχάλη Β., Χανιωτάκης Ευ., Σταθάκη Μ. και  Κεραμιδά Χρ.
5η ώρα: 11.55 –12.35 Μαρουλίδου Κ., Μητροπούλου Αικ., Ιωακειμίδου Γ., Τσαταλμπασίδου Μ., Χατζηκωνσταντίνου Σ., Μαυρογιάννη Ρ. και Βουλγαρίδης Γ.
6η ώρα: 12.45 –13.20 Κουτρούλα Ελ. και Λουκά Β.

Σημείωση: οι εκπαιδευτικοί Αγιαννιτόπουλος Αλ., Καραστρατίδου Μ. και Δέτσικας Ιω. υπηρετούν σε άλλο σχολείο τη Δευτέρα. Ως εκ τούτου, μπορείτε να ενημερώνεστε άλλη μέρα. Συγκεκριμένα:

  • Από τον κ. Αγιαννιτόπουλο Αλ. και την κ. Καραστρατίδου Μ. ημέρα Πέμπτη, την 3η διδακτική ώρα (10 – 10.55).
  • Από τον κ. Δέτσικα Ιω. ημέρα Παρασκευή, την 4η διδακτική ώρα (05 – 11.45).

Για το τρέχον σχολικό έτος το σχολείο μας διαθέτει Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό, οι οποίες θα είναι στη διάθεσή σας κάθε Δευτέρα, για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τα παιδιά σας (συμβουλευτική υποστήριξη).


Από τη Διεύθυνση