Το πρόγραμμα Erasmus+ «Παιδαγωγικός κήπος / Διατροφική σπατάλη»
στην πλατφόρμα Etwinning!

Το Etwinning αξιοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος για την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Προκειμένου να επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η διάχυση των δράσεων και των προϊόντων, γίνεται παρουσίαση αυτών στα γαλλικά, που είναι και η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας, στο αντίστοιχο TwinSpace!