Ανακοίνωση προς Τουριστικά Γραφεία σχετικά με τη Διδακτική Επίσκεψη στους Τοξότες Ξάνθης

Παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες για την προσφορά της Διδακτικής Επίσκεψης στους Τοξότες Ξάνθης. Οι σχετικές οδηγίες είναι στο συνημμένο έγγραφο:

Λήξη Προσφορών: 30-9-21 και ώρα 11:00 π.μ.