Πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 

Από τη Δευτέρα 27/4/2020 το πρόγραμμα για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Διαβάστε τον χρήσιμο «Οδηγό μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Διδάσκοντες 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
09.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 09.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 09.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 09.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45 09.00-09.45 10.00-10.45 11.00-11.45
Χ’Φιλιππίδης Βασίλειος Γ1 Μαθ. Α5 Μαθ. Β2 Μαθ.
Βασιλειάδης Στέφανος Α1 Μαθ.
Ρόγκα
Αγλαία
Α2 Οδύσ. Α3 Οδύσ. Β2 Β4 Γ1 Γ5
Ευαγγελοπούλου
Ελένη
Γ4, Γ5
Αρχαία
Γ4, Γ5
Αρχαία
Γ2,Γ3,Γ4 Ιστορία Α2 Ν.Γλ. Α2 Ν.Γλ. Α5 Ν.Γλ. Α5 Ν.Γλ.
Πατρικίου
Aικατερίνη
Β5 Ν.Γλ. Β3 Ν.Γλ. Β1 Αρχ. Β5 Αρχ.
Μόκαλη
Μενεξιά
Β5 Γ2 Γ3 Γ5 Γ4
Γκαμψάλα
Χρύσα
Α2 Α3 Β3 Α4
Τσαταλμπασίδου
Μαρίνα
Γ1,Γ3
Γαλλικά
Γ2 Γαλλικά Α1 Ιστορία Α2 Ιστορία Α1 Γαλλικά Α2, Α3 Γαλλικά
Κεΐσογλου
Γεώργιος
Β1 Μαθ. Β4 Μαθ.
Δαστερίδης
Βασίλειος
Β1 Β3 Γ3 Γ3 Γ1 Β5 Γ5 Β3  Β1 Γ1
Λουκά
Βαγιανή
Α τμ. έντ. Β τμ. έντ. Γ τμ. έντ. Α τμ. έντ. Β τμ. έντ. Γ τμ. έντ.
Κεραμιδά
Χρύσα
Α τμ. έντ. Β τμ. έντ. Γ τμ. έντ. Α τμ. έντ. Β τμ. έντ. Γ τμ. έντ. Α τμ. έντ Β τμ. έντ. Γ τμ. έντ.
Σταθάκη
Μαρία
Γ5 Γ2 Γ4 Γ1 Γ3
Αγιαννιτόπουλος
Αλέξης
Β4 Β5 Β3 Γ3 Β1