Επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα στην ένταση
του φαινομένου του θερμοκηπίου

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, «Veni, Vidi,…Bici», η ομάδα των μαθητών της Γ’ γυμνασίου, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας κ. Μάργου Π., διερεύνησε τους ρύπους που παράγονται από την καύση των ορυκτών καυσίμων, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αυτοί προκαλούν, όπως η όξινη βροχή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το φωτοχημικό νέφος, καθώς και τις συνέπειες αυτών.

Μία από τις δραστηριότητες σ’ αυτή τους τη διερεύνηση ήταν η μελέτη της επίδρασης του διοξειδίου του άνθρακα στην ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω της ακόλουθης πειραματικής διάταξης.