Άσκηση αντισεισμικής προστασίας στο 2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 έγινε στο σχολείο μας άσκηση ετοιμότητας και εκκένωσης του κτηρίου σε περίπτωση σεισμού. Προηγήθηκε ενημέρωση των μαθητών από την καθηγήτριά μας της Γεωλογίας και της Γεωγραφίας, την κ. Καλλίθρακα, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των σεισμών.

Ήταν μια διαφωτιστική παρουσίαση, που μας εφοδίασε με γνώσεις σχετικά με τη σωστή συμπεριφορά, που πρέπει να έχουμε σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Ακολούθησε η πρακτική εφαρμογή των σχετικών γνώσεων σε μιαν άσκηση εκκένωσης του κτηρίου. Σύμφωνα με τα σχόλια του Διευθυντή κ. Βαλάση, όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στα καθήκοντά τους κατά τη σχετική άσκηση ετοιμότητας.

Ανθή Γιώτη(Β2), Γεωργία Καραμπατζάκη(Β2) & Σμαράγδα Κουπελίδου(Β2),
Διαδικτυακοί Συντάκτες


Δείτε το σχετικό βίντεο καθώς και την εισήγηση της κ. Καλλίθρακα.