Δράση στο πλαίσιο των Erasmus Days

Στο 2ο Γυμνάσιο τη φετινή χρονιά βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα Εράσμους “Un jardin pédagogique” για τρίτη και τελευταία χρονιά. Η γλώσσα επικοινωνίας του προγράμματος είναι η γαλλική και οι στόχοι του πολλαπλοί. Ανάμεσα στους κυριότερους στόχους είναι η ανάπτυξη φιλικών δεσμών μεταξύ των  συμμετεχόντων μαθητών, η καλλιέργεια λουλουδιών και λαχανικών στο σχολικό περιβάλλον, η γνωριμία των παιδιών με βιολογικές και εναλλακτικές καλλιέργειες, η εκπαίδευση ενάντια στη διατροφική σπατάλη. Επιπλέον, βασικός στόχος των υπευθύνων καθηγητών της ομάδας Εράσμους είναι η διάχυση των δράσεων του προγράμματος σε όλη τη σχολική κοινότητα. 

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του τριημέρου “Erasmus Days” και με αφόρμηση από τον τίτλο του προγράμματος Εράσμους του σχολείου, το τμήμα Γ2 του σχολείου μας, με την εκπαιδευτικό Γαλλικών κ. Παπαδοπούλου Φανή, δημιούργησαν μια κατασκευή που ονόμασαν  “Κήπο της Φιλίας”, “Le jardin de l’ amitié”.

Αρχικά, έγινε στην τάξη καταιγισμός ιδεών αναφορικά με τα οφέλη που κερδίζουν οι έφηβοι από την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής φιλίας και το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν νέα άτομα και συμμαθητές άλλων εθνικοτήτων. Διευκρινίστηκε πόσο αυτό διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών και διευκολύνει την αποδοχή μιας άλλης κουλτούρας. Κατόπιν, δόθηκαν στον πίνακα σε συνεργασία με τους μαθητές οι ανάλογες γαλλικές λέξεις – αγαθά της φιλίας. Οι λέξεις γράφτηκαν επάνω σε λουλούδια και φύλλα που έκοψαν από χαρτόνια οι μαθητές και όλο αυτό το υλικό κολλήθηκε σε μεγάλο χαρτί του μέτρου. Τα παιδιά χάρηκαν όλη τη διαδικασία και το αποτέλεσμα δεν τους αδίκησε! Το έργο τους κοσμεί το αίθριο του σχολείου μας!