Αρχείο κατηγορίας Veni, Vidi, ..Bici

«Ένα για όλους και όλοι για το ένα»

Στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος Erasmus+ πραγματοποιήθηκε μια δραστηριότητα με στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την επίδραση των ανθρώπινων δράσεων στον υδροβιότοπο του Δέλτα του Έβρου. Η δραστηριότητα οργανώθηκε με βάση το εξής σενάριο. Σε ένα μεγάλο χαρτόνι σχεδιάσαμε  ένα κομμάτι του ποταμού Έβρου κοντά στο Δέλτα που σχηματίζεται και χωρίσαμε τη γύρω περιοχή σε οικόπεδα. Θεωρήσαμε ότι ο κάθε μαθητής της ομάδας μας κληρονόμησε ένα από αυτά τα οικόπεδα, καθώς και ένα εκατομμύριο ευρώ. Κλήθηκε, λοιπόν, να σκεφτεί μια επιχειρηματική δράση, ώστε να αξιοποιήσει την κληρονομιά του και να βρει εικόνες ή φωτογραφίες για την οικονομική δραστηριότητα που θα υλοποιήσει.  Συνέχεια ανάγνωσης «Ένα για όλους και όλοι για το ένα»

Επίσκεψη στη Μάκρη και στο ελαιοτριβείο Κύκλωπας

Στο πλαίσιο των δράσεων κατά τη διαμονή των ξένων μαθητών στην πόλη μας, οργανώθηκε μια ξενάγηση στην περιοχή του ελαιώνα της Μάκρης και του φημισμένου ελαιοτριβείου «Κύκλωπας», που βρίσκεται εκεί. Η υπεύθυνη ομάδα των καθηγητών Erasmus θεώρησε σημαντικό να παρουσιάσουμε στους ξένους μια επιχείρηση που με τη δραστηριότητά της συνδυάζει τον σεβασμό στο περιβάλλον και στην παράδοση του τόπου με τη σύγχρονη τεχνολογία και την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο. Συνέχεια ανάγνωσης Επίσκεψη στη Μάκρη και στο ελαιοτριβείο Κύκλωπας

Ερευνώντας για τα αποτελέσματα του προγράμματος

Επιδιώκοντας την αξιολόγηση και την εμπέδωση / εδραίωση  των αποτελεσμάτων του προγράμματος “Veni, Vidi, …Bici”, πραγματοποιήθηκε επαναληπτική διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών του σχολείου, μετά την ολοκλήρωση των δράσεων του προγράμματος, μέσω του ίδιου ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και στην αρχική έρευνα του προγράμματος.
Πώς διαμορφώθηκαν, τελικά, οι τάσεις και οι συμπεριφορές των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αυτών που το παρακολούθησαν; Υιοθέτησαν ιδέες υπέρ της χρήσης των ήπιων μέσων μεταφοράς και αντιλήφθηκαν τη μεγάλη σημασία που έχει η γνώση και η χρήση των οδικών κανόνων από τη μεριά τους;  Συνέχεια ανάγνωσης Ερευνώντας για τα αποτελέσματα του προγράμματος

«Πορεία προς Deltamania»

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, Veni, Vidi, …Bici, του 2018-2019, οι μαθητές που συμμετείχαν σ’ αυτό χωρίστηκαν σε ομάδες και καθεμιά ανέλαβε από μία εργασία. Η δική μας ομάδα είχε ως στόχο να δημιουργήσει ένα διαδραστικό παιχνίδι με θέμα τον υδροβιότοπο του Δέλτα του Έβρου, χρησιμοποιώντας το λογισμικό «Scratch».  Συνέχεια ανάγνωσης «Πορεία προς Deltamania»

Επίσκεψη στο Δέλτα του Έβρου

Την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα Erasmus+ έκανε μια επίσκεψη στο Δέλτα του Έβρου. Η πρώτη στάση μας έγινε στο κέντρο πληροφόρησης, όπου μας υποδέχθηκε η συντονίστρια του φορέα, κ. Ελένη Μακρυγιάννη και μας έκανε μια εισαγωγή για την αξία που έχει το Δέλτα του Έβρου για την άγρια ζωή και τον άνθρωπο. Μας είπε ότι το Δέλτα του Έβρου είναι πολύ σημαντικό για τα μεταναστευτικά πουλιά καθώς και για τους ντόπιους, που βγάζουν το εισόδημά τους από εκεί. Στη συνέχεια, με τη συνοδεία της, πήγαμε στο Δέλτα και είδαμε από κοντά τον σπουδαίο αυτόν βιότοπο.  Συνέχεια ανάγνωσης Επίσκεψη στο Δέλτα του Έβρου